Lönetjänster

Rätt lön i rätt tid till de anställda är ett måste. Vi hjälper dig med hela eller delar av löneadministrationen året om. Vi skickar lönebeskeden till de anställdas mobilapp eller Kivra-bredlåda.

Företagets viktigaste resurs

De anställda är oftast företagets viktigaste resurs och oftast den största utgiftsposten för ett bolag. Rätt lön i rätt tid till de anställda är viktigt för dig såväl som för dina anställda.

Har ni koll på lagar och regler?

Löneadministrationen har blivit mer komplex sedan maj 2018 då GDPR infördes, en lag om personuppgiftshantering. Från år 2019 gäller ytterligare regler om AGI, individuella kontrolluppgifter i arbetsgivardeklarationen, som ska redovisas varje månad.

Vi erbjuder lönekonsulter som hjälper dig året om

Det sätter stor press på dig som företagare och som arbetsgivare att ha koll på aktuella lagar och regler. I ett mindre bolag, utan ett stort lönekontor, är det svårt att upprätthålla den kompetens som behövs 12 månader om året. Lönehanteringen vilar ofta på en enda person. I kombination med att löneuppgifter är konfidentiella så är det både vanligt och kostnadseffektivt att outsourca lönehanteringen till en extern lönekonsult.

 

Sifferkontorets lönekonsulter är uppdaterade på gällande lagar och regler för att det ska bli rätt lön i rätt tid året om. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Våra lönetjänster

Deklaration​

Upprätta den månatliga arbetsgivardeklarationen på individnivå (AGI) året om.

Lönerådgivning

Tolka avtal och lagar och svara på frågor från era anställda direkt via vår Frågeservice.

Lönehantering

Skicka ut lönebesked eller lönespecifikationer på ett GDPR-säkert sätt till en app i mobiltelefonen eller de anställdas digitala Kivra-brevlåda.

Löneadministration digitalt

Våra löneprogram tillåter de anställda att tidrapportera, sjukanmäla och att hantera kostnadsutlägg direkt via en app i mobiltelefonen.

Internrapportering

Rapportering internt (t.ex. banklistor, semesterskuldlistor, bokföringsunderlag).

Externrapportering

Rapportering externt (t.ex. Fora, Collectum, Försäkringskassan, försäkringsbolag och myndigheter).

Organisationsstöd

Upprätta en personalhandbok (policy, löneförmåner, friskvård m.m.).