OM OSS

Vi är en mindre redovisningsbyrå med kompetens, erfarenhet och engagemang. Idag är vi 14 konsulter och vi har tre kontor.

Vilka vi är

RochS Sifferkontoret redovisnings-/rådgivningsbyrå som på kort tid vuxit upp till en fullservicebyrå med idag 14 redovisningskonsulter med hög och bred kompetens. Med fullservicebyrå så menar vi att vi hjälper dig inom hela ekonomi- och administrativa området som berör ditt företag. Läs mer under ”Våra tjänster” för mer information.

Hos oss har du en personlig kontaktperson, en konsult som i sin tur ingår i ett team om flera konsulter placerade på våra tre kontor i Stockholms innerstad (nära S:t Eriksplan), Täby (5 min från Täby C) och Bredden Upplands Väsby. Tryggt att veta för dig när din kontaktperson är frånvarande. Det finns alltid någon annan tillgänglig på kontoret som kan hjälpa dig.

Vår affärsidé

RochS Sifferkontorets affärsidé är att genom att erbjuda kvalificerade redovisningstjänster vara det lilla företagets ekonomiavdelning eller det lite större företagets resursförstärkning.

Ska vi göra jobbet hos oss, digitalt eller hos er? Det bestämmer du!

Som kund hos oss ska du kunna fokusera på kärnverksamheten medan vi ser till att hjälpa dig med löner, bokföring, rådgivning, rapportering och det administrativa. 

Tillsammans ser vi till att du får en kostnadseffektiv helhetslösning som passar dig!

RochS Sifferkontoret – det enda du behöver – en bra redovisnings- och rådgivningsbyrå

Vår historia

 

  1. 2018 RochS Sifferkontoret AB har tilldelats utmärkelsen ”årets tillväxtbyrå i Stockholm” av tidningen Revisionsvärlden.
  2. 2017 RochS och Sifferkontoret AB har fusionerats och namnändrat till RochS Sifferkontoret AB.
  3. 2016 RochS förvärvade resterande 25% av aktierna i Sifferkontoret AB och blev ett helägt dotterbolag till RochS.
  4. 2014RochS förvärvade 75 % av aktierna i Sifferkontoret AB i Täby som registrerades som ett dotterbolag till RochS.
  5. 2013 Nuvarande ägare Peter Rooslien och Allan Skoglund bildade bolaget Rooslien&Skoglund Ekonomi AB (RochS) genom ett inkråmsförvärv av S. Frohms Revisionsbyrå AB, en mindre redovisningsbyrå med en omsättning på 1,5 Mkr, belägen på Wallingatan 33.
  6. 2008Sifferkontoret AB startar sin verksamhet.