Redovisning

Våra redovisningskonsulter hjälper till med bokföring, kund- och leverantörsfakturor, bokslut, löneredovisning och mycket mer. Vi kan hjälpa dig med hela eller delar av redovisningen. Samarbetet kan ske hos oss, digitalt eller hos dig.

Har du koll på siffrorna?

Redovisningen, d.v.s. att sammanställa och dokumentera alla företagets siffror oavsett om det är löpande affärshändelser (bokföring) eller en sammanställning eller rapportering vid en speciell tidpunkt, t.ex. bokslut, årsredovisning eller en skattedeklaration.

Redovisningen är för en företagare reglerat i lagar, exempelvis Bokföringslagen och Årsredovisningslagen. Dessutom förväntas alla företag att upprätthålla en god redovisningssed, att praxis följs.

Siffrorna som vägledare

Utöver att man måste följa gällande lagar så finns det fler anledningar till att ha koll på siffrorna. Redovisningen kan fungera som underlag för ekonomistyrning vid beslutsfattning, exempelvis vid planering, omstrukturering eller investering för vidare expansion. God redovisning inom företaget gynnar inte enbart företaget själv utan även andra externa partners med information om företagets ekonomiska ställning vid behov inför exempelvis leverantörer, banker eller investerare.

Vi låter dig fokusera på kärnverksamheten

Sammantaget så kräver ovanstående mycket kunskap, engagemang och tid för att sköta redovisningen och rapportera i tid. Våra kvalificerade redovisningskonsulter är proffs på just detta och låter dig fokusera på kärnverksamheten. Vi har koll på aktuella skatteregler, vilket kan spara dig både tid och pengar i längden. En välskött redovisning fungerar bättre som underlag för verksamhetens planering och beslut.

Vi hjälper dig med hela eller delar av redovisningen. Ska vi göra jobbet hos oss, digitalt eller hos dig, det bestämmer du!

Våra redovisningstjänster

Bokföring

Vi bokför företagets affärshändelser, kund- och leverantörsfakturor och hjälper till vid avstämningar.  Vi kan hjälpa dig med in- och utbetalningar och faktureringen om du vill det. Vi lämnar löpande rapportering av företagets resultat och ställning och hjälper dig att tolka siffrorna. Vi hjälper dig att digitalisera bokföringen, t.ex. genom att scanna in alla leverantörsfakturor, bokföra kostnadsutlägg med en app på mobiltelefonen. Läs mer under ”Digitalt Samarbete”.

Bokslut och årsredovisning

Åtminstone vid verksamhetsårets slut måste du upprätta ett bokslut. Har du t.ex. ett aktiebolag så måste du dessutom göra en Årsredovisning. Vi hjälper dig med bokslut och årsredovisningen samt de nödvändiga dokument och kontakter som behövs, t.ex. bolagsstämmoprotokoll och revisorskontakt.

Externredovisning

Vi hjälper dig i kontakten med Skatteverket, Bolagsverket, SCB och andra myndigheter.

Inkomstdeklaration

Vi assisterar dig med att deklarera både för företag och privatpersoner. Vi gör skattekalkyler och skatteberäkningar, bistår dig i upprättandet av alla nödvändiga bilagor, exempelvis blanketten K10 (ägare aktiebolag) och NE (enskild firma).

Skattedeklaration

Vi agerar som deklarationsombud för ditt företag. Vi e-deklarerar din moms, arbetsgivaravgifter, inkomstdeklarationer och periodiska sammanställningar direkt hos Skatteverket.

Löneredovisning​

Vi sköter, deklarerar och bokför alla löner och anställdas löneförmåner. Vi kan sköta hela din löneadministration. Läs mer under ”Lönetjänster”.

Konsultation och koncernredovisning​

Behöver du hjälp med koncernredovisning, en extra resurs eller redovisningskonsult, en tillfällig ekonomiansvarig? Läs mer under ”Rådgivning”.