Vi byter namn och ändrar utseende

Under oktober månad har RochS Sifferkontoret AB namnändrat till Sifferkontoret AB. Vi har dessutom uppdaterat vårt utseende och moderniserat vår hemsida.