Information angående Corona

Under rådande omständigheter vill vi ta vårt ansvar att inte sprida smittan vidare i samhället, därför arbetar våra konsulter hemifrån i så stor uträckning som möjligt.

Det går som vanligt utmärkt att lämna material i våra brevlådor alternativt skicka på posten. Vår personal är i tjänst och behöver du hjälp så går din konsult som alltid att nå via mail och telefon.

Närmare information om vilka lättnader regeringen infört den senaste tiden finns på www.regeringskansliet.se och vi hjälper dig gärna att reda ut begreppen för vad som gäller ditt företag.

Den nya budgeten innehåller bl. a. nya regler kring hur du som arbetsgivare hanterar karensdagar, sjuklön samt skatter och avgifter för personal. Behöver du hjälp eller bara svar på frågor är du välkommen att höra av dig till din konsult alternativt via kontaktuppgifterna här på vår hemsida.

I övrigt följer vi myndigheternas beslut i frågor gällande hur vi hanterar detta läge.